Стратегическо позициониране

Точният поглед върху глобалната картина е предпоставка за успешни мерки на действие

 

Разработването на целенасочени корпоративни стратегии изисква точен анализ на пазара, конкурентите и технологичните тенденции.

В последствие, в зависимост от наличните ресурси, дори и с малки, но сигурни стъпки трябва да се достигне целта.

Заедно с Вас, ние ще отговорим на следните въпросите: