Повишаване на приходите от продажби

Изпробвайте силата на нашия фойерверк. Печелили сме наново вече загубени от клиенти поръчки.

 

IMACOS може значително да увеличи обем на продажбите на Вашата фирма в страната и чужбина благодарение на опитни си специалисти. С готовност работим на база „заплащане на услугите при постигнат деклариран резултат“.

Фактори на успеха

Ние нямаме професионалисти в продажбите, които да са по-добри от Вашите най-добри експерти. Но не са и по-лоши. Същевременно има ключови предпоставки за успех, които Вие, като „вътрешен“ участник, без неутрална позиция в процеса не можете да изпълните, или би било много трудно постижимо.

Като първа стъпка ние водим с клиента стратегически разговори на най-високо ниво за пазарния потенциал и изискванията. Това разбира се можете да направите и Вие.

Но като неутрален партньор ние можем да научим значително повече и да изградим по-голямо доверие в отсрещната страна. От нашата неутрална позиция можем да обсъдим бъдещи проекти и често научаваме реалните причини, защо клиентът купува или не купува, къде и в кои области той ще инвестира в бъдеще и кои диференциращи конкуренцията фактори са важни за тях за в бъдеще.

Ние действаме като посредници в аквизиционния процес между възложителя и клиента, до приключването му. Това можете да направите и Вие.

Но и тук ние, като неутрален партньор, узнаваме по-бързо и по-директно къде в процесите на вземане на решения от клиента, както и на Вашето собствено предприятие има спънка. Узнаваме и защо клиентът не е доволен от определени услуги, или от обслужващите го лица или пък от съгласуването на работата между отдел „Продажби“ и техническия отдел, което от своя страна е довело до забавяне на процесите, или в най-лошия случай дори директно до отказ от офертата или нежелание за сътрудничеството.

Ние имаме 30 години практически опит в Key Account-мениджмънта в автомобилостроенето, машиностроенето, производството на специални возила и релсови превозни средства, но в други ключови области, като напр. търговия на едро, софтуер, споделени услуги или строителство на големи индустриални съоръжения. Чрез проектите ни в различни браншове, и същевременно с приложението на един и същ методологичен модул, ние автоматично правим бенчмаркинг на процесите в продажбите. Ние можем директно да Ви предадем тези познания.

Личното ни познанство с много ключови фигури в редица браншове, както и познаването на структурите и начините за вземане на решения Ви разкриват нови бизнес възможности.

Статусът и опитът на професионалистите на IMACOS са гарант и за успешните преговори с Вашите партньори на най-високо ниво.