Оценка за действащо предприятие

Одиторската оценка е в основата за разсрочване на кредити и съответно от съществено значение в кризисни ситуации

 

Нашите одиторски оценки се изготвят стриктно според изискванията на заемодателя и предпоставките на предприятието. Те следват нормите, дефинирани от немския Институт на одиторите (IDW) или правилата на юрисдикцията. Тъй като настояването за одиторкса оценка често идва едва в напреднал стадий на кризисната ситуация, ние изготвяме одиторски отчет обикновено в рамките на 6 до 8 седмици. При това, още преди произнасянето на окончателно становище, ние се заемаме директно с въвеждането на мерки за преструктуриране. По този начин шансовете за успех се увеличават драстично.

Разработване на ефективни бизнес планове:

Точната преценка за постижимия обем на продажби е ключът към успешната реализация на реформи. Така например в автомобилната индустрия или машиностроене, ние разглеждаме детайлно всяка една от поръчките.

Съгласуване на всички реорганизационни мерки с Вашите кредитори, клиенти, доставчици, мениджъри и собственици:

Нашите експерти изготвят одиторска оценка за действащо предприятие в случай на несъстоятелност като включва в процеса и ликвидатори.