Корпоративни финанси и А&M

Създаването на краткосрочни стратегии за финансиране и привличането на нови финансово стабилни партньори е ключов фактор за успеха на фирменото преструктуриране.

 

Ние изготвяме бизнес оценка на предприятия и активи не само въз основа на техните пазари и конкурентни позиции, технологични постижения и финансови структури, но и по отношение на тяхното управление и ключови експерти. Ние изготвяме подробни бюджетни прогнози за приходите и разходите, планове за инвестиции и ресурси, за паричния поток и неговата възвръщаемост, а така също и въвеждаме бързи и ефективни мерки за повишаване на ликвидността. Също така разработваме мерки за финансово преструктуриране и механизми за набиране на капитал.

Сливания и придобивания

Нашите партньори и експерти са реализирали успешно над 100 сливания и придобивания с обем на транзакциите достигащ до 1 милиард евро. Въз основа на нашия дългогодишен опит в индустрията, ние предлагаме консултации относно покупка или продажба на отделни дружества или звена на концерн.

В същото време, нашите клиенти могат да разчитат на доказаните предимства на IMACOS: Глобалната мрежа от контакти и експертното мнение на специализирани M&A консултанти със задълбочени индустриални познания, Ви гарантират бързи и ефективни резултати. Можем да сме Ви от помощ както по отношение на професионалното изготвяне на дю дилиджънс доклади, така и при нужда от оптимално структуриране на сделките, с цел да се избегнат негативни данъчни ефекти. IMACOS може да Ви подкрепи и в управлението на бизнес кооперации или сливания, включително с услугите на нашите интерим мениджъри.