Изграждане на бизнес единици в Източна Европа

IMACOS разполага с над 20 годишен опит в почти всички страни от Източна Европа.

 

Предлагаме оценка на различни държави и избор на локации за изграждане на нови бизнес единици в редица източноевропейски страни: България, Естония, Косово, Хърватия, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Чехия, Украйна, Унгария, Белорусия и др. По отношение на Русия също с готовност ще проверим, дали и как можем да Ви помогнем.

Нашият спектър от услуги включва изграждане на звена за производство, развойна дейност, пласмент и управление, както и оценка на доставчиците в Източна Европа.

Широката мрежа на IMACOS в различните клонове на индустрията и местните институции ще Ви помогне както по-добре да опознаете тези пазари, така и успешно да навлезете в тях.

Ние можем да предоставим ръководител на Вашия проект, както и необходимите за изграждането и развитието на новите звена интерим мениджъри и специалисти. Ще се погрижим и за намирането на ръководни кадри и други служители във всички сфери на дейност.

Осем от служителите на IMACOS Трукенмюлер & Company Bulgaria владеят отлично немски, английски и отчасти руски език. В Полша и Чехия IMACOS разполага с дългогодишни партньори. Посредством тясното сътрудничество със западно-и източноевропейски технологични клъстъри ние разполагаме с контакти във всички европейски страни, както и с достъп до хората, вземащи решения в индустриалната и политическата сфера. Д-р Трукенмюлер е почетен консул на България в Баден-Вюртемберг. Благодарение на тесните му контакти с дипломатическия корпус, IMACOS имам достъп до политическия елит във всички държави.

Ние ще Ви окажем помощ и при оформяне на кандидатури по програми за насърчаване на инвестициите, при организацията на строителни дейности или при изпълнението на необходимите постъпки, съобразно изискванията на институциите.