Аутомотив клъстер България

The future drives behind.

 

Членове

В момента в АКБ (www.automotive.bg) членуват 28 компании, които в България осигуряват около 10 000, а в международен план над 500 000 работни места.

Цели

Проекти